Dé letselschade-expert
Altijd maatwerk
Groot netwerk specialisten
Persoonlijke & deskundige hulp

Informatie stappenplan bij letsel aangebracht door dieren

Wanneer u slachtoffer van een incident bent zullen wij de volgende stappen doorlopen:

 • Intakegesprek door onze letselschade-expert. Deze expert bezoekt u thuis in uw eigen vertrouwde omgeving. Bij zeer licht letsel wordt u niet bezocht maar volgt een telefonische intake.
 • Vervolgens stellen wij wederpartij (diens verzekeraar) aansprakelijk.
 • Wanneer aansprakelijkheid wordt erkend ontvangt u een eerste voorschot van wederpartij.
 • Wij schakelen onze medisch adviseur in; deze vraagt informatie op bij alle artsen / ziekenhuizen / behandelaars welke u als gevolg van het incident heeft bezocht. Met dit advies tonen wij uw letsel aan richting wederpartij. Afhankelijk van de aard en ernst van uw letsel en de duur van uw behandeltraject zijn mogelijk meerdere medische adviezen benodigd.
 • Indien uw letsel onverhoopt langer aanhoudt kan wederpartij samen met onze letselschade-expert een bezoek aan u brengen. Tijdens dit bezoek wordt bekeken waar behoefte aan is:
  • Indien benodigd schakelen wij – in samenspraak met wederpartij – een arbeidsdeskundige in om u te begeleiden bij uw re-integratie.
  • Indien benodigd schakelen wij – in samenspraak met wederpartij – een ergotherapeut in om in kaart te brengen welke hulpmiddelen u als gevolg van het opgelopen letsel nodig heeft.
  • Indien benodigd schakelen wij – in samenspraak met wederpartij – een budgetcoach in om u te helpen uw financiën op orde te houden.
 • Bij forser letsel kunnen wij na circa twee jaar – in samenspraak met wederpartij – een expertiseonderzoek laten verrichten. Aan de hand hiervan wordt door een onafhankelijk arts het percentage blijvend letsel vastgesteld, waarmee wij een eindregeling (naar de toekomst doorberekend) kunnen opstellen.
 • Op het moment dat u volledig bent hersteld gaan wij over tot het opstellen van een eindregeling. Ons regelingsvoorstel leggen wij altijd eerst aan u voor en sturen wij pas na uw akkoord door aan wederpartij.

Cliënten aan het woord

Gerrie Bouwhuis

“Jullie hebben mij weer uit dat dal geholpen… “

Ron Groters

“… het heeft voor ons goed uitgepakt omdat wij van reële en informele benadering houden.”

Corrie Dusseljee

“Ik werd steeds op de hoogte gehouden van de voortgang en uiteindelijk is het keurig en tot grote tevredenheid afgehandeld. “

Eyup Kondu

“Ben blij dat ik voor jullie heb gekozen.”